UNESCO’dan İzmir ve TARKEM’e tam not

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TARKEM (Zamanı Kemeraltı’nın Tekrardan Keşfi) Genel Müdürlüğü, UNESCO Dünya Mirası Merkezi’nin danışma organı Internasyonal Anıtlar ve Sitler Konseyi’nin (ICOMOS) Yasal Yönetsel ve Mali Mevzular Internasyonal Bilimsel Komitesi (ICLAFI) Sempozyumu’na ev sahipliği yapmış oldu. Kentin kültür mirasının korunması ve UNESCO geçici adaylık sıralamasında bulunan Zamanı Liman Kenti’nin tanınırlığının arttırılmasına yönelik emekler kapsamındaki programa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, TARKEM Genel Müdürü Sergenç İneler, ICOMOS ile ICLAFI temsilcileri katıldı. Yemişçizade Konağı’nda düzenlenen açılış toplantısında, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ICOMOS Türkiye Ulusal Komitesi içinde yeni ortaklaşa iş olanaklarının geliştirilmesine yönelik düşünce alışverişinde bulunulmuş oldu ve kentin zamanı dokusunun korunmasına katkı sunacak çalışmal ar ele alındı.

“İZMİR BİR DÜNYA MİRASIDIR”

Görüşmede konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, zamanı 8 bin 500 yıla uzanan İzmir’in, bir dünya mirası bulunduğunu söylemiş oldu. Başkan Soyer, “İlimiz UNESCO Dünya Mirası kriterlerine uygun birçok naturel ve antik sit alanını bünyesinde barındırıyor. Bunlar içinde, hâlihazırda Dünya Miras Alanları olan dünyaca meşhur Efes ve Bergama kentleri ile geçici listede yer edinen öteki dört naturel yada zamanı alan yer ediniyor” dedi.

SOYER: “TARİHİ MİRASIMIZI KORUMAK İÇİN ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YAPTIK”

Zamanı İzmir Liman Kenti’nin UNESCO geçici listesindeki yerlerden biri bulunduğunu hatırlatan Başkan Soyer, “Kemeraltı, Basmane ve Kadifekale bölgelerini içeren Zamanı İzmir Liman Kenti alanında oldukça sayıda simge yapı buluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu mirası korumak için mühim yatırımlar yapmış oldu. Üniversiteler ve sivil cemiyet kuruluşları ortaklaşa iş ile emekler yürütüyoruz. Ek olarak kamu-özel sektör ortaklığıyla zamanı liman kentindeki koruma yatırımlarını geliştirmek için TARKEM şirketini kurduk” diye konuştu.

TARKEM Genel Müdürü Sergenç İneler de bu etkinliğin ICLAFI üyeleri için bir ihtimal minik bir adım olarak görüldüğünü sadece İzmir açısından oldukça anlamlı bulunduğunu belirtti.

İZMİR DEKLARASYONU YAYIMLANDI

EGİAD Toplumsal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi’nde düzenlenen sempozyumun arkasından ICLAFI, 21 maddelik “İzmir Deklarasyonu” yayımladı. Deklarasyonda İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TARKEM’in çalışmalarından övgüyle bahsedildi. İzmir’deki UNESCO Dünya Mirası Geçici Sıralaması’ndeki tüm alanlara haiz çıkılması gerektiği bildirildi. COMOS-ICLAFI Internasyonal Bilimsel Komitesi’nin “İzmir Kültür Mirası Koruma Önerileri” başlığıyla hazırladığı deklarasyonda, “Gözlem ve Tespitler”, “İlkeler ve Hedefler”, “Tavsiyeler ve Eylemler” bölümleri yer aldı.

BÜYÜKŞEHİR VE TARKEM’İN ÇALIŞMALARINA ÖVGÜ

Deklerasyonun “Gözlem ve     Tespitler” bölümünde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kültürel mirası yaşatma emekleri bilhassa arkeolojik alanlardaki kazı ve araştırma faaliyetlerine sağlamış olduğu kayda kıymet mali destek sunar, UNESCO Dünya Miras Sıralaması’ne kaydı sağlanan Efes ve Bergama, aday listede bulunan Birgi, İzmir Zamanı Liman Kenti, Çandarlı, Foça ve Çeşme kaleleri ile hemen hemen adaylık kayıtları gerçekleştirilmese de bu potansiyele haiz nice kültürel miras alanlarını UNESCO’nun ve ICOMOS’un çerçevesini çizdiği uygar koruma standartlarına uygun olarak korumaya ve yönetmeye yönelik mühim adımlar atıldığının altı çizildi. Kamu, {özel sektör} ve sivil cemiyet ekseninde saydam ve katılımcı bir halde zamanı şehir merkezi ile ekonomik, toplumsal, kültürel ilişkileri mülkiy et yapısını büyük seviyede değiştirmeden geliştirmeye çalışan TARKEM modeli başarı göstermiş bir kamu-özel sektör ortaklaşa iş modeli olarak vurgulandı.

DAYANIŞMA VURGUSU

Deklarasyonun “İlkeler ve Hedefler” bölümünde kültürel mirasları korumanın bir tek kamunun değil her insanın sorumluluğunda olduğu, ortaklık ve dayanışma anlayışı ile geliştirilmesi gerektiği, toplumun bu ortaklığa dahil edilmesi, ortaklıklar yöntemiyle yürütülen projeler ile yaratılacak artının kamuya aktarılmasının gözetilmesi, yaratıcı ekonomiler ve kültür endüstrilerinin gelişimi için yeni yatırım fırsatlarının geliştirilmesi gerekliliğine dikkat çekildi.

DÖNGÜSEL KÜLTÜR FELSEFESİ DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞILMALI

Deklerasyonun “Tavsiyeler ve Eylemler” bölümünde ise kültür mirasının korunması ve tanıtılması mevzusunda mahalli yönetimlerin etkin rol almasının devam etmesi, büyükşehir ile ilçe belediyeleri arasındaki koordinasyonun sürekliğinin sağlanması, kültür mirasının korunmasında mühim bir mali kaynak olan emlak vergilerinden toplanan payın etkin kullanılması, korumaya ayrılan kamu kaynaklarının devamının sağlanması, yeni finansal kaynakların güvence altına alınması için ulusal ve internasyonal fırsatların ve proje çağrılarının bir ekip tarafınca izlenmesi icap ettiğinin altı çizildi. Bilim, araştırma ve yenilik esaslı yönetimlerde üniversitelerle çalışılması, kültürel miras alanları için hazırlanan yönetim planlarının etkin uygulanması, yürütülen tekrardan işlevlendirme projelerinde yapıların ve alanın özgünlük ve büt ünlüğünün korunması, iyelik dokusunun korunmasına dikkat edilmesi, 2021 senesinde İzmir’de düzenlenen UCLG 4. Kültür Zirvesi’nde ortaya koyulan “Döngüsel Kültür” felsefesi doğrultusunda çalışılması tavsiyeler içinde yer aldı

ICLAFİ 28 KOMİTEDEN BİRİ

UNESCO Dünya Mirası Merkezi’nin danışma organı olarak vazife meydana getiren ICOMOS-Internasyonal Anıtlar ve Sitler Konseyi’nin bünyesinde 28 bilimsel komite kendi uzmanlık alanlarında çalışmalarını sürdürüyor. Bu komitelerden önde gelen ICLAFI her yıl değişik bir ülkede bilimsel komite toplantılarını yapıyor.

Yoruma kapalı.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy