TBMM Genel Kurulu’nda, tütün kanun teklifinin ilk bölümü kabul edildi

AKP’nin Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişim Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülüyor. Teklifin, birinci bölümünü içeren 1’den 6’ya kadar olan maddeleri AKP ve MHP’li milletvekillerinin oyları ile kabul edildi.

Teklife nazaran, yetki verilip verilmediğine bakılmaksızın vergi güvenliğini sağlamak için kullanılmasına zorunluluk getirilen hususi etiket ve işaretlerle ürünlerin etiketlenmesi, işaretlenmesi, etiketlenen yada işaretlenen ürün bilgilerinin, kurulan veri merkezine aktarılmasını elde eden Ürün İzleme Sistemi’ne (ÜİS), fizyolojik yada bilişim yöntemiyle müdahale ederek Gömü ve Maliye Bakanlığı’na elektronik ortamda iletilmesi ihtiyaç duyulan belge, informasyon yada verilerin iletilmesini önleyenler yada bunların gerçeğe uygun olmayan şekilde iletilmesine niçin olanlara 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Makaron, yaprak sigara kağıdı ve sigara filtresi üretmek isteyenler için senelik 2 milyar tane üretim kapasitesine haiz tesis kurma zorunluluğu getirilecek. Aynı markadan olmak şartıyla sigaranın ithalatında aranan yurt içi üretim şartı, makaron, yaprak sigara kağıdı ve sigara filtresi ithalatında da aranacak.

Ürün İzleme Sistemi kurulacak ve Ürün İzleme Sistemini kurmadan makine ve ekipman emek verme testleri, ürün denemeleri yada tecrübe etme üretimi yapanlara; vergi güvenliğini elde eden etiket ve işaretlemeyi yapmadan üretim yapanlara, makaron/sigara başına 1 lira olmak suretiyle, minimum 10 bin lira yönetimsel para cezası kesilecek. Ek olarak, makine emek verme testleri, ürün denemeleri yada tecrübe etme üretimi kapsamında üretilen sigara ve makaronları süresi içinde imha etmeyenlere de gene  makaron/sigara başına 1 lira olmak suretiyle, minimum 10 bin lira para cezası verilecek. Tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasına ilişkin suçlardan mahkumiyet sonucu bulunanlara bu piyasalarda faaliyete ilişkin belge verilmeyecek, verilmiş olan belgeler ve iptal edilecek.

50 MİLYON LİRAYA KADAR TEMİNAT İSTENECEK

Ziraat ve Orman Bakanlığı, Gömü ve Maliye Bakanlığının görüşünü almak suretiyle, “kayıtdışılığın önlenmesi; sahteciliğin engellenmesi; yönetimsel para cezası yada vergi borçları şeklinde kamu alacaklarının güvenceye alınması” için belli şartlar altında firmalardan 50 milyon liraya kadar güvence (para, güvence mektubu, devlet tahvili) alabilecek. Tütün üreticileri, tütün üretim ve pazarlama kooperatifleri madde kapsamına girmeyecek. İstenen teminatı vermeyenlerin faaliyete ilişkin belgeleri güvence verilinceye kadar askıya alınacak ve bu süre içinde söz mevzusu tesis için başka bir gerçek yada tüzel kişiye de izin, uygunluk ve yetki belgesi verilmeyecek.

Tütün, tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı, sigara filtresi, alkol ve alkollü içkilerin üretim ve ithalat çalışmalarından; tütün ticareti yetki belgesi kapsamındaki faaliyetlerden; izin, uygunluk ve yetki belgesi bulunanlar ile izin, uygunluk ve yetki belgesi başvurusu, tadili yada süre uzatımına ilişkin talep sahiplerinden ve bu kapsamdaki faaliyetlerden dolayı çıkabilecek yönetimsel para cezası, vergi dairesi ve SGK alacakları şeklinde kamu alacaklarını güvenceye almak için 50 milyon liraya kadar güvence alınabilecek.

Ziraat ve Orman Bakanlığı’na bazı mevzularda güvence yetkisi olacak. Bakanlık, Gömü ve Maliye Bakanlığının görüşünü alarak, (tekrardan değerleme oranında artırılmak suretiyle) 50 milyon lira üst sınırı olan bu teminatı, firmalar ölçeğinde değişik tutarlarda belirleyebilecek.

BAKANLIK NASIL TEMİNAT ALACAK?

Bakanlık, mükelleflerin etkinlik alanı, bu mevzuda yaptıkları faaliyete ilişkin süre, talep etmiş olduğu belge, işlem türü ve üretim kapasiteleri hususlarını beraber yada ayrı ayrı dikkate alacak. Teminatın; verilmesi ihtiyaç duyulan zamanı, türünü, tutarını, iadesi ile tamamlanmasına ilişkin hususları belirlenecek. Güvence tutarını izin belgelerinin türleri itibarıyla farklılaştırmaya yetkili olacak. Ek olarak, ilk kez işe başlayanlar ile faaliyetine devam edenler açısından değişik güvence tutarı belirleyebilecek. Bakanlık, gene Gömü ve Maliye Bakanlığının görüşünü alarak; güvence tutarını sıfıra kadar indirebilecek ve her takvim yılı için, bundan önceki yıla ilişkin tekrardan değerleme oranına kadar, takvim yılı başından geçerli olmak suretiyle artırabilecek. Hangi hâllerde güvence aranılmayacağını ve uygulamaya ilişkin öteki usul ve esasları belirleyecek.

DEVLETE BORCU OLMAMASI ZORUNLU OLACAK

Tütün ve alkol piyasasında belli izinlerin alınması için devlete borcunun olmaması şartı getiriliyor. Tütün, tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı, sigara filtresi, alkol ve alkollü içkilerin üretim ve ithalat faaliyetleri için; Tütün Ticareti Yetki Belgesi kapsamındaki faaliyetlere ilişkin izin, uygunluk, yetki belgesi başvurusu, tadili, süre uzatımı taleplerinin karşılanması için şu şartların yerine getirilmesi istenecek:

“1-Kanun kapsamında verilen ve süresinde ödenmemiş yönetimsel para cezası borcu olmamalı,

2-Toplumsal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim ve yönetimsel para cezası borcu olmamalı,

3-Vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu olmamalıdır.”

Ziraat ve Orman Bakanlığı, borcun bulunmadığına dair bilgiyi Gelir İdaresi Başkanlığı ile Toplumsal Güvenlik Kurumundan temin edecek. Ziraat ve Orman Bakanlığı, uygulama usul ve esaslarını Gelir İdaresi Başkanlığı ile SGK’nın görüşünü alarak belirleyecek.

Yoruma kapalı.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy