Hisse geri alımlarında stopaj sıfırlandı

Borsaya destek kapsamında ortaya çıkan hisse geri alımlarına ilişkin vergi muafiyeti Resmi Gazete’de iki nüsha olarak yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu nedenle, mukim şirketler tarafından satın alınan hazine hisseleri veya yatırım yapılan şirket hisseleri ile ilgili olarak dağıtılan temettü sayılan tutarlara yüzde 0 oranında stopaj uygulanacaktır.

Daha önce bu oran yüzde 15 seviyesindeydi.

Hatırlatmak gerekirse, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, deprem sonrası faaliyetlerine ara veren borsaya bağlı kuruluşların hazine paylarının geri alımında stopajın kaldırılmasına yönelik talimat verdi.

SPK ÖNLEMLERİ AÇIKLADI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), depremin etkilerini dengelemek için bir dizi tedbiri de açıkladı.

SPK’dan yapılan açıklamaya göre, geri alım programı olup olmadığı, borsaya kote şirketler ve bağlı ortaklıklarının geri alım işlemlerini kolaylaştırmak ve yatırımcıları korumak amacıyla ikinci bir duyuru yapılacak.

fazla; Hisseleri borsada işlem gören anonim şirketler, genel kurul kararı aranmaksızın yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmak üzere yönetim kurulu kararı ile geri alım programı başlatabilir; yönetim kurulunun ilgili tebliğlere ilişkin yönetmeliği kapsamında kullanılabilecek azami fon tutarının girilmesine ve yönetim kurulu kararının kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.

Aynı şekilde, hisseleri borsada işlem gören halka açık şirketlerin bağlı ortaklıkları, ilk genel kurul toplantısında pay sahipleri ile birlikte ana şirket pay sahiplerine bildirilmek üzere yönetim kurulu kararı ile geri alım programı başlatabilir ve bu yönetim kurulu kararının birinci maddede belirtilen esaslara tabi olması mümkün olacaktır.

Yürürlükte bir geri alım programı bulunan kamu şirketleri ve bunların bağlı ortaklıkları, yönetim kurulunun ayrıca bir kararına gerek kalmaksızın, bu kararda belirtilen koşullar çerçevesinde geri alım programlarına devam edebileceklerdir.

SPK’nın ana kararı kapsamında, geri alınan payların geri alım tarihinden itibaren 30 gün süreyle satılamayacağı ve 30 günün hesaplanmasında “ilk giren ilk çıkar” yönteminin uygulanacağına karar verildi. dönem günleri.

Yoruma kapalı.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy