Deprem ekonomik krizi büyütecek

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve temel olarak 10 ili etkileyen deprem, ciddi can kayıplarına ve kalıcı sağlık sorunlarına neden olurken, ekonominin önemli itici güçlerinden birini de etkiledi. Türkiye’nin zaten krizde olan bu bölgesi tasarruf, dış ticaret ve istihdam gücüyle öne çıkarken, kişi başına düşen gelirin düşüklüğüyle de dikkat çekiyor.

85,3 milyonluk toplam nüfusun (13,4 milyon kişi) %15,7’sine ev sahipliği yapan bölgenin, Türkiye’nin 2 trilyon liralık reel gayri safi yurtiçi hasılasındaki (GSYİH) payı %8,91 oldu. Ülke ortalaması 9.592 dolar, bölgede kişi başına ortalama yıllık gelir ise 5.559 dolar. Yine DASK’a göre bu 10 ilde 2 milyon 175 bin konut var. Toplam içindeki payları ise %10,9’dur. SGK’ya göre bu 10 ilde 1 milyon 797 bin işçi ve 461 bin memur olmak üzere yaklaşık 2 milyon 259 bin çalışan bulunuyor. Türkiye’deki işçi ve memurların %11’i bu bölgede bulunmaktadır. Bölgedeki tacir sayısı 301.493 olup toplam içindeki payı %14’tür.

4.6 BÜTÇE YÜZDESİ

Bölge dış ticaret gücüyle de dikkat çekiyor. Son verilere göre bu 10 ilin toplam ihracatı 21,6 milyar dolar, ithalatı ise 24,4 milyar dolar. Toplam içindeki payları sırasıyla %8,5 ve %6,7’dir. Bölgede mevduat miktarı 462,9 milyar lira, nakdi kredi kullanımı ise 697 milyar lira olurken, toplam pay mevduatta yüzde 5,6, istihdamda yüzde 9,1 oldu. Ayrıca 2022 merkezi devlet bütçesine ilişkin verilere göre 10 ilden 130,2 milyar lira gelir elde edilirken, 150,1 milyar lira harcama gerçekleştirildi. Toplam içindeki payı ise sırasıyla %4,6 ve %5,1’dir.

Yoruma kapalı.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy