Cemevleri ile ilgili kanun Resmi Gazete’de yayımlandı

TBMM’de 16 Kasım’da kabul edilen 7421 sayılı ‘Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişim Yapılmasına Dair Kanun’ bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Kanun’da yer edinen bazı düzenlemeler şöyleki:

CEMEVLERİNE YER AYRILMASI İÇİN KAYMAKAM VEYA VALİDEN İZİN ALINACAK

Belediyelerin, bayındır planlarını yaparken bölgenin şartları ve gereksinimlerini göz önüne alarak cemevlerine yer ayrılması ve cemevi yapılabilmesi için de kaymakam yada validen izin alınması gerekecek.

Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve ilçe belediyelerinin cemevlerinin yapım, bakım ve onarımını yapmasının ve araç-gereç desteği sağlamasının önü açılıyor. İl hususi idarelerinin; il sınırları içinde mabetler, kültür ve doğa varlıkları, zamanı doku ve şehir zamanı bakımından ehemmiyet taşıyan mekanlar ile cemevlerinin yapım, bakım ve onarımını yapabilmesi düzenleniyor. Kanunla, belediye ve bağlı kuruluşlar tarafınca verilen indirimli yada parasız içme ve kullanma suyu imkanının, cemevlerine de tanınmasına ilişkin düzenleme içeriyor.

MADENDE ÖLEN MADENCİNİN YAKININA MAAŞ

Kanuna Amasra’da 14 Ekim’de yaşanmış olan maden faciasının arkasından eklenen maddeler ile; kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının, genel sıhhat sigortası primi dahil kendi sigortalılığı sebebiyle prim ve prime ilişkin her türlü borçları terkin edilecek ve ölüm tarihinde sigortalıya ilişkin şartlar aranmadan geride kalan hak sahiplerine aylık bağlanacak.

Maden kazasında yaşamını kaybeden maden işçilerinin yakınlarına yönelik destek paketi de düzenlemeler içinde. Buna gore; kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının, genel sıhhat sigortası primi dahil kendi sigortalılığı sebebiyle prim ve prime ilişkin her türlü borçları terkin edilecek ve ölüm tarihinde sigortalıya ilişkin şartlar aranmadan hak sahiplerine aylık bağlanacak.

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ’NDEKİ ŞİRKETLERE CUMHURBAŞKANI KARARIYLA VERGİ KOLAYLIĞI TANINACAK

İstanbul Finans Merkezi’nde faaliyette bulunan şirketlerin, yurt dışından satın aldıkları malları Türkiye’ye getirmeden yurt haricinde satmalarından (transit tecim) ya da yurt haricinde gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık etmekten sağladıkları kazancın yüzde 50’sinden kurumlar vergisi alınmayacak.

Şirketlerin bu indirimden yararlanabilmeleri için elde ettikleri kazancı, vergi beyannamesi vermeden ilkin Türkiye’ye aktarma etmiş olmaları, alım satımına aracılık meydana getirilen malların satıcısı ve alıcısının Türkiye’den olmaması koşulları aranacak. Cumhurbaşkanı, getirilen yüzde 50’lik indirimi yüzde 100’e çıkarabilecek ya da sıfıra kadar indirebilecek.”

Yoruma kapalı.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy