AKP’den Yeniden Refah Partisi’nin skandal ‘6284 sayılı kanunun kaldırılması talebi’ne ‘olur’ yanıtı

AKP’nin Cumhur İttifakı’na katılmak için müzakere ettiği Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) karşılamasını istediği şartlar arasında kanunun yürürlükten kaldırılması talebi 6284 dikkat çekti.

YRP Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, Habertürk’te Kübra Par’ın “Açık ve Net” programına konuk oldu. Halk İttifakı ile müzakerelere katılım için 30 madde hakkında dikkat çekici bir açıklamada Aydal’da bulunan kanunun yürürlükten kaldırılması talebi 6284listesi Mesajlarını AKP’ye ilettiler ve ‘sorun yok’ denildi.Dedi ki.

“AKP BUNU ‘OK’ DEMEZ”

Aydal’ın açıklaması karşısında kafası karışan Moderatör Par, “Bunun kaldırılmasını istediğiniz için sizi eleştiriyorum, AKP bu maddeye de ‘tamam’ demiş olamaz. Aydal ise, “Taleplerimiz iletildi” dedi. kendilerine yazılı olarak iletildi ve bu iletişim sırasında tüm bu maddeler tek tek okundu ve karşı tarafa ‘sorun yok’ denildi.”

6284 SAYILI KANUN NEDİR?

hukuk 6284; Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 8 Mart 2012 tarihinde kabul ettiği ve 20 Mart 2012 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesi’nde yayımlanarak yürürlüğe giren kanundur.

6284 SAYILI KANUNUN AMACI NEDİR?

Kanunun amacı, şiddete maruz kalan veya bu şekilde tehdit edilen kadınları, çocukları, aile üyelerini ve tek taraflı taciz mağdurlarını korumak ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi için alınacak tedbirleri düzenlemektir. Kanun, fiziksel şiddetin yanı sıra ekonomik, psikolojik ve cinsel şiddet gibi farklı şiddet türlerini de kapsamaktadır. Özellikle Türkiye’de kadın hareketinin verdiği mücadele ve AİHM’nin Türkiye aleyhine aldığı kararlar neticesinde kanunun yayımlanma süreci hızlanmıştır.

Bu yasa ile getirilen başlıca iyileştirmeler şunlardır:

Yasa aynı zamanda evli olmayan kişileri de korur:

4284 sayılı yasanın evli olmayanları etkileyip etkilemediği tartışmalı bir konu olup, bu tartışmalar Yargıtay kararlarına konu olmuştur.

Yazar tanımını genişletmek:

Çim. 6284 sayılı Kanun, şiddet uygulayanları, bu Kanunda şiddet olarak tanımlanan tutum ve davranışları uygulayan veya yapma riski bulunan kişiler olarak tanımlamaktadır.

Şiddeti tanımlayın ve fiziksel şiddetten farklı şiddet türlerini dahil edin:

4320 sayılı kanunda şiddetin tanımı net değildir. 6284 sayılı Kanuna göre “kişiye fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik yönden zarar veren her türlü tutum ve bedensel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik davranış” olarak tanımlanmıştır.

Önleyici ve koruyucu önlemlerin dahil edilmesi ve zorunlu kapatmanın getirilmesi:

Bu kanunla delil ve belge talep edilmeden gerekli tedbirlerin derhal alınması mümkün olmuş, ihtiyati tedbirlerin mahalli idare ve hakim tarafından verilebileceği garanti altına alınmıştır. Tedbir ihlali vakaları için zorunlu hapis cezası getirildi.

Şiddetle mücadelede kurumsal yaklaşım:

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) kurmayı ve uygulamaları takip etmeyi amaçlar.

Kanun, kadına yönelik şiddetle ilgili olarak iki ana tedbir öngörmektedir: koruyucu tedbir ve önleyici tedbir.

Koruyucu önlemler şunları içerir:

Polis, savcılık ve valilik tarafından alınabilecek koruyucu tedbirler

Şiddete maruz kalmış ya da şiddete uğrama riski taşıyan kadın;

 • – yeterli konaklama sağlamak (ve çocuklara eşlik etmek) (bkz. sığınak),
 • – geçici mali yardım,
 • – psikolojik, mesleki, hukuki ve sosyal danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunmak, e
 • – anaokullarının sağlanması.

Hâkim tarafından alınabilecek koruyucu tedbirler

Şiddete maruz kalmış ya da şiddete uğrama riski taşıyan kadın;

 • – iş değişikliği,
 • – (evlilik halinde) ortak konuttan ayrı bir konutun belirlenmesi,
 • – Kadına şiddet uygulayan kişi ile evli ise aile ikametgâhını sicile işlemek,
 • – Tanık Koruma Yasası 22 Aralık 2018’de Wayback Machine’de arşivlendi. Kanun hükümlerine göre kimlik ve diğer ilgili bilgi ve belgelerin değiştirilmesi.

Önleyici tedbirler aşağıdakileri içerir

şiddetli kişi;

 • – Şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya aşağılama içeren söz ve davranışlarda bulunmamak,
 • – Ortak konuttan veya bulunduğu yerden derhal çıkarılarak ortak konutun korunan kişiye tahsisi,
 • – korunan kişilere, konutlarına, okullarına veya iş yerlerine yaklaşmayın,
 • – Çocuklarla öncelikle kişisel ilişki kurmaya karar verirseniz, kişisel ilişkiye bir bakıcı eşlik eder, kişisel ilişki sınırlandırılır veya tamamen kaldırılır,
 • – Korunan kişinin şiddete maruz kalmamış olsa dahi yakınları, tanıkları ve çocukları ile kişisel ilişki kurması halinde yakınlaşmaması,
 • – Korunan kişinin kişisel eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemek,
 • – Korunan kişiyi iletişim veya başka yollarla rahatsız etmemesi,
 • – Yasal olarak bulundurulabilen veya taşınabilen silahların kolluk kuvvetlerine teslimi,
 • – Silah taşımasını gerektiren bir kamu görevi ifa etse dahi çalınan silahı bu görevi nedeniyle kurumuna teslim ederse,
 • – Korunan kişilerin bulunduğu yerlerde alkol, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmamak veya bu maddelerin etkisi altındaki korunan kişilere ve yerlerine yaklaşmamak, bağımlılık durumunda hastaneye yatırma dahil olmak üzere ziyaret ve tedavi sağlamak,
 • – Muayene veya tedavi için bir sağlık kuruluşuna başvurmak ve tedavi sağlamak,
 • – çocukları ile velayet, vesayet, nafaka ve kişisel ilişkilerine ilişkin karar vermek,
 • – korunan kişi ve çocukları için geçici yemek siparişi verin.

Yoruma kapalı.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy