10 yıl sonra Yorozlu sergisi

Brieflyart, 2023 yılını Şenol Yorozlu’nun “Our Boys Did It” sergisiyle karşıladı. Sanatçının son dönemde üretilmiş ve ilk kez seyirciyle buluşan çalışmalardan oluşan sergisi çoğunlukla tuvallerden oluşuyor. Kavramsal düşünceyi tuvallere aktaran modern Türk sanatının usta adı, 10 yıl aradan sonra İstanbul’da açmış olduğu bu ilk sergiyle seyircilere tarihsel, güzel duyu ve düşünsel anlamda tekrardan yeni kapılar aralıyor. 

Yorozlu’nun 6 Ocak’taki sergi açılışı büyük ilgi görmüş, 10 yıl sonra oluşturulan kişisel sergiye sanatseverler ve sanatçılar adeta akın etmiş, sergi mekânından dışarı taşıyordu. Bu ilgi doğal ki rastlantı değil. Ortada politik ya da eleştirel bir sanattan bahsediyorsak Yorozlu tavrını çekinmeden eserlerine taşıdı. Sergi kataloğunda Can Aytekin’in de sözünü etmiş olduğu suretiyle, “Yorozlu, ilk dönemlerinde yapmış olduğu figürlerin arkasında ‘belli bir sınıfın eleştirisini (…) sonradan görme burjuvanın eleştirisini’ yapıyordu. Figürden uzaklaştığı son dönem resimlerini de benzer bir tavırla Türkiye’nin son yirmi senesinde yaşadıklarımıza karşılık gelen yeni bir toplumsal eleştiri olarak okumak mümkün.” Tuvallerinin arka yüzlerine yapıştırdığı gazete kupürleri ile sanatçı, bizlere söz mevzusu resimlere neden olan yakıcı politik gündemi de özetliyor.

Bu bağlamda, Yorozlu’nun 1982 senesinde ilk kişisel sergisini açtıktan sonra gazetemize verdiği söyleşide “Beni görünen değil, görünenin altında yatan ilgilendiriyor” sözleri hâlâ geçerliliğini koruyor diyebiliriz. Sergi, 17 Şubat’a kadar Gümüşsuyu’ndaki Brieflyart’ta görülebilir. 

“ÖĞRETİ NİTELİĞİNDE”

Serginin küratörü Nilgün Yüksel de sergiyi şu sözlerle konu alıyor: “Serginin hem seyirci hem araştırmacılar açısından mühim olduğun düşünüyorum. İzleyiciler, sanatçının on senelik sürecini kapsayan eserlerle ilk kez karşılaştılar. Bu, Yorozlu’nun takip edenleri ve sanatçının orijinal çalışmalarıyla ilk kez karşılaşan genç dönem için kuşkusuz değişik anlamlar içeriyordu. Bilhassa görsel sanatlar alanıyla seyirci ya da ustalaşmış olarak ilgilenen genç dönem için bu sergi, kavramsal düşünüşten boyanın, malzemenin kullanışına dek bir öğreti niteliğindeydi. Benim şeklinde son yirmi yılı aşkın süredir sanatçının çalışmalarını izleyen takipçiler için ise başka bir coşku kaynağıydı. Yorozlu’nun politik dilini, öznel bakış açısını, ele almış olduğu meseleleri görsel dile aktarışını tekrardan okuma ve değerlendirme fırsatı yarattı. Yapıtlar, önlerinde uzun süre geçirilmesi ihtiyaç duyulan düşünsel güncelere, sergi ise on senenin dökümünü özetleyen bir sanatla alakalı arşive dönüşmüştü.”

Yoruma kapalı.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy